بایگانی دسته: سیّد عظیم شیروانی 09 – مسدس

دملر او دملر ایدی، زامان اول زامان ایدی

خوش اول زامان کی، یار منه همزبان ایدی،
بزمیم جمال یارایله رشک جنان ایدی، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد عظیم شیروانی 09 - مسدس | دیدگاه‌تان را بنویسید: