بایگانی دسته: سیّد عظیم شیروانی 10 – مستزاد

جانان سیزین اولسون

ای دوست لار، اول سرو خرامان سیزین اولسون،
جانان سیزین اولسون. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد عظیم شیروانی 10 - مستزاد | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بیکار تاپیلماز

دنیاده جفا سیز بیزه بیر یار تاپیلماز،
دیلدار تاپیلماز. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد عظیم شیروانی 10 - مستزاد | دیدگاه‌تان را بنویسید:

یوخ تنده توانه

شیروانه سنی ائیلرم، ای نامه، روانه،
دؤن آب روانه. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد عظیم شیروانی 10 - مستزاد | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ای مایۀ سئودا

ای عارضی اهل نظره کعبۀ اولیا،
کعبه سنه شیدا. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد عظیم شیروانی 10 - مستزاد | دیدگاه‌تان را بنویسید: