بایگانی دسته: سیّد عظیم شیروانی 13 – مثنوی

شیخ الاسلام موللا احمده

شیخ الاسلام، ای حیا کان
کی، سنه یوخدو دهرده سانی. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد عظیم شیروانی 13 - مثنوی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

میرصادق خان لنکرانی یه

میرصادق خان، ای نجیب زامان،
خلف عرش ده شه مردان. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد عظیم شیروانی 13 - مثنوی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

حاجی مهدی قولویا

حاجی مهدی قولو، نجیب زامان!
آی سنه جانی سیّدین قربان! ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد عظیم شیروانی 13 - مثنوی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

رضا بئی افندی زاده یه

سلام اولسون سنه، ای یار جانی،
سالان گؤزدن من بی خانمانی. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد عظیم شیروانی 13 - مثنوی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

قاراباغ لی نالان تخلص شاعره

یئتیر، ای نامه، مندن عرض سلام،
درگه یاره حالیم ائت اعلام. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد عظیم شیروانی 13 - مثنوی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

حسن بئی ملیکوا

ای حسن بئی، امیر آلیشان،
علم حکمتده ثانی لقمان. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد عظیم شیروانی 13 - مثنوی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

حسن بئی ملیکوا

جعفر، ای غنچۀ گولوستانیم،
ای منیم بولبول خوش الحانیم. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد عظیم شیروانی 13 - مثنوی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

حسن بئی ملیکوا

ای حسن بئی، معلم هوشیار،
ائتمه سین حق وجودونو بیمار. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد عظیم شیروانی 13 - مثنوی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

حسن بئی ملیکوا (محسن نه جاواب)

ای بیزه خیرخواه اولان محسن،
اهل احسان و خوش نشان محسن! ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد عظیم شیروانی 13 - مثنوی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

حسن بئی ملیکوا

ای حسن بئی، معلم دانا!
ای ائدن اهل عالمی احیا! ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد عظیم شیروانی 13 - مثنوی | دیدگاه‌تان را بنویسید: