بایگانی دسته: فلكی شیروانی

ائششه ین دیرناغینی اطلسه شایان ائتمز

كونلومو هانسی گئجه آیرلیقین قان ائتمز
هانسی چاره ن بو سینیق قلبیمی نالان ائتمز ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در فلكی شیروانی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

فلكی شیروانی

شاماخیدا دوغولموش ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در فلكی شیروانی | دیدگاه‌تان را بنویسید: