بایگانی دسته: قوسی تبریزی 02- گرایلی لار

خوار و زار عالم اولدوم

عؤمورلر خون دیل ایچدیم،
گولعذاریم، سندن اؤترو ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در قوسی تبریزی 02- گرایلی لار | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ایچمیش سنین شرابین

کؤنلومده کی مرادیم،
ای یار، سن بیلیرسن، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در قوسی تبریزی 02- گرایلی لار | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ایمدی قؤوسی، ائیله جؤولان

ائیله کیم، درمان سنین دیر،
دردی بیدرمان سنین دیر. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در قوسی تبریزی 02- گرایلی لار | دیدگاه‌تان را بنویسید: