بایگانی دسته: سیّد ابوالقاسم نباتی – رباعی

سید ابوالقاسم نباتی

سید ابوالقاسم نباتی 19 –جی عصرین
آذربایجان ادبیاتی نین گؤرکم لی سیمالارینداندیر. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - تجنیس, سیّد ابوالقاسم نباتی - تک بیتی, سیّد ابوالقاسم نباتی - رباعی, سیّد ابوالقاسم نباتی - غزللر, سیّد ابوالقاسم نباتی - فارسجا, سیّد ابوالقاسم نباتی - قصیده, سیّد ابوالقاسم نباتی - قوشما, سیّد ابوالقاسم نباتی - مثنوی, سیّد ابوالقاسم نباتی - مخمس, سیّد ابوالقاسم نباتی - مستزاد, سیّد ابوالقاسم نباتی - ملمع, سیّد ابوالقاسم نباتی - چارپا, سیّد ابوالقاسم نباتی - گرایلی, سیّد ابوالقاسم نباتی -بحر طویل | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اللی دؤرد اونجو رباعی

*یاخشی سالدین بو نباتینی نظردن، یا علی،
اینجیدین بیلدیم یقین بو چشم تردن، یا علی، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - رباعی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اللی ایکی اینجی رباعی

*وئر باده کی، اولدی نو بهار، ای ساقی،
بیر گؤر نه چکیب بولوط قطار، ای ساقی، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - رباعی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اللی بیر اینجی رباعی

*هنگام بهار فصل گولزار اولدی،
رندان خراباته بو گون، جار اولدی، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - رباعی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اللی اینجی رباعی

*هر نخل آچیب شکوفه، پر بار اولدی،
بولبول گول ایچون چمنده سیار اولدی، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - رباعی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

قیرخ دؤققوز اینجی رباعی

*من روزی- ازلده سئومیشم بیر شاهی،
الله دیر اونا علی اللهی، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - رباعی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

قیرخ سککیز اینجی رباعی

*مئیخانه لری همیشه آباد ایسته،
سن اهلین اونون سرو تک آزاد ایسته، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - رباعی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

قیرخ یئدی اینجی رباعی

*مئیخانه ده مئی عجب بها تاپدی گینه،
هر رند و گدا بو گون نوا تاپدی گینه، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - رباعی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

قیرخ آلتی اینجی رباعی

*لال ائتدی گینه بیر گول بو بولبولی- شیدانی،
کوسدوردو گینه مندن یوز غنچۀ خندانی، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - رباعی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اللی اوچ اونجو رباعی

*گلدی یئنه فصلی- نؤبهار، ای ساقی،
بس هاردا قالیب او گولعذار، ای ساقی، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - رباعی | دیدگاه‌تان را بنویسید: