بایگانی دسته: مولانا محمد فضولی ۱۲- رباعی

رباعی

گؤردوم سنی الدن اختیاریم گئتدی،
باخدیم اوزونه، صبر و قراریم گئتدی، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مولانا محمد فضولی ۱۲- رباعی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

رباعی

فریاد کی عشق بیقرار ائتدی منی،
درد و غم ایله زار و نزار ائتدی منی، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مولانا محمد فضولی ۱۲- رباعی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

رباعی

رخسارینه عیب ائتمه نگاه ائتدیگیمی،
گؤز یاشی تؤکوب، ناله و آه ائتدیگیمی، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مولانا محمد فضولی ۱۲- رباعی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

رباعی

مژگانیمی ای شوخ کهربا ائتمه،
پنهان غمیمی عالمه اظهار ائتمه، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مولانا محمد فضولی ۱۲- رباعی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

رباعی

رخساره سر زلفی پریشان ایله،
گؤزدن گول رخسارینی پنهان ایله، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مولانا محمد فضولی ۱۲- رباعی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

رباعی

یاندیردی منی شوق جمالین ای ماه،
هر لحظه دئیل عجب یئتیرسم گؤیه آه، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مولانا محمد فضولی ۱۲- رباعی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

رباعی

دئدیم لبینه لعل بدخشان دیر بو،
گولدو دئدی ای فقیر بهتان دیر بو، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مولانا محمد فضولی ۱۲- رباعی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

رباعی

قدّینه دئدیم کی سرو بستان دیر بو،
تند اولدو کی ای فقیر بهتان دیر بو، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مولانا محمد فضولی ۱۲- رباعی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

رباعی

خونابه تؤکوب دیدۀ گریانیم دن،
سن سیز بویادیم یئر اوزون ئوز قانیم دن، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مولانا محمد فضولی ۱۲- رباعی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

رباعی

ای غایب اولان دیدۀ خونباریم دن،
وی راحت اولان سینۀ افگاریم دن، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مولانا محمد فضولی ۱۲- رباعی | دیدگاه‌تان را بنویسید: