بایگانی دسته: سیّد ابوالقاسم نباتی – قصیده

سید ابوالقاسم نباتی

سید ابوالقاسم نباتی 19 –جی عصرین
آذربایجان ادبیاتی نین گؤرکم لی سیمالارینداندیر. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - تجنیس, سیّد ابوالقاسم نباتی - تک بیتی, سیّد ابوالقاسم نباتی - رباعی, سیّد ابوالقاسم نباتی - غزللر, سیّد ابوالقاسم نباتی - فارسجا, سیّد ابوالقاسم نباتی - قصیده, سیّد ابوالقاسم نباتی - قوشما, سیّد ابوالقاسم نباتی - مثنوی, سیّد ابوالقاسم نباتی - مخمس, سیّد ابوالقاسم نباتی - مستزاد, سیّد ابوالقاسم نباتی - ملمع, سیّد ابوالقاسم نباتی - چارپا, سیّد ابوالقاسم نباتی - گرایلی, سیّد ابوالقاسم نباتی -بحر طویل | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گوشۀ وحدت

گوشۀ وحدت نه عجب جا ایمیش،
سرّ نیهان اوندا هویدا ایمیش. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - قصیده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بیر گولعذار اولموش

گئنه شوریده کؤنلوم عاشیق بیر گولعذار اولموش،
ائدر مشق جونون، دیوانه لر تک داغدار اولموش. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - قصیده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

علی دیر

منیم عالمده سلطانیم علی دیر،
منیم میر جاهانبانیم علی دیر. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - قصیده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بیر گول حمرا گؤرونور

طرف گولشنده گئنه بیر گول حمرا گؤرونور،
طورفه خوش- رنگ و تر و تازه و زیبا گؤرونور. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - قصیده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

نرکس شهلا نچیدیر!

ای گؤزوم، گل گؤزه باخ، نرکس شهلا نچیدیر!
زولفه باخ، سونبوله باخ، عنبر سارا نچیدیر! ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - قصیده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بیر دورّ نهان دیر اوشتیبین

صفحۀ عالمده بیر دورّ نهان دیر اوشتیبین،
وزنه گلمز، چکمک اولماز، چوخ گراندیر اوشتیبین. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - قصیده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

عشاقی گؤزلر گؤزلریم

ایلشیب بیر خسرو آفاقی گؤزلر گؤزلریم.
بت پرستم، قیبلۀ عشاقی گؤزلر گؤزلریم. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - قصیده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بیر سلطانی گؤزلر گؤزلریم

شهربند دیلده بیر سلطانی گؤزلر گؤزلریم،
بیر شه زرین کمر خاقانی گؤزلر گؤزلریم. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - قصیده | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بنیاد قیل

عاشیق دیوانه، بیر زومزومه بنیاد قیل،
خاطریمی غصه دن بیر نفس آزاد قیل. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - قصیده | دیدگاه‌تان را بنویسید: