بایگانی دسته: سیّد ابوالقاسم نباتی – چارپا

سید ابوالقاسم نباتی

سید ابوالقاسم نباتی 19 –جی عصرین
آذربایجان ادبیاتی نین گؤرکم لی سیمالارینداندیر. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - تجنیس, سیّد ابوالقاسم نباتی - تک بیتی, سیّد ابوالقاسم نباتی - رباعی, سیّد ابوالقاسم نباتی - غزللر, سیّد ابوالقاسم نباتی - فارسجا, سیّد ابوالقاسم نباتی - قصیده, سیّد ابوالقاسم نباتی - قوشما, سیّد ابوالقاسم نباتی - مثنوی, سیّد ابوالقاسم نباتی - مخمس, سیّد ابوالقاسم نباتی - مستزاد, سیّد ابوالقاسم نباتی - ملمع, سیّد ابوالقاسم نباتی - چارپا, سیّد ابوالقاسم نباتی - گرایلی, سیّد ابوالقاسم نباتی -بحر طویل | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بو بولبولو

حیف، بیلمدیم کیم، بو بولبولو
شاه گول رخان ایستر، ایستمز؟ ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - چارپا | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ای صنم

بؤیله بیوفا اولما، ای پری،
ائتمه چوخ جفا، ای صنم، صنم! ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - چارپا | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گلمه، گلمه

گلمه، گلمه، گئت یاخش یاخشی سن،
من سنین کیمی یاری ایستمم. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - چارپا | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بیوفایه باخ

درد هیجردن حال زاریمی،
ایسته سن اگر، کهربایه باخ. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - چارپا | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دور ایاغه گل

ای فریشته خو، دور ایاغه گل،
خالق ایچینده یوخ، بیر قیراغه گل. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - چارپا | دیدگاه‌تان را بنویسید:

خامسن هنوز

گئت دولانگینن، خامسن هنوز،
پخته اولماغا چوخ سفر گرک. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - چارپا | دیدگاه‌تان را بنویسید: