بایگانی دسته: سیّد ابوالقاسم نباتی – گرایلی

سید ابوالقاسم نباتی

سید ابوالقاسم نباتی 19 –جی عصرین
آذربایجان ادبیاتی نین گؤرکم لی سیمالارینداندیر. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - تجنیس, سیّد ابوالقاسم نباتی - تک بیتی, سیّد ابوالقاسم نباتی - رباعی, سیّد ابوالقاسم نباتی - غزللر, سیّد ابوالقاسم نباتی - فارسجا, سیّد ابوالقاسم نباتی - قصیده, سیّد ابوالقاسم نباتی - قوشما, سیّد ابوالقاسم نباتی - مثنوی, سیّد ابوالقاسم نباتی - مخمس, سیّد ابوالقاسم نباتی - مستزاد, سیّد ابوالقاسم نباتی - ملمع, سیّد ابوالقاسم نباتی - چارپا, سیّد ابوالقاسم نباتی - گرایلی, سیّد ابوالقاسم نباتی -بحر طویل | دیدگاه‌تان را بنویسید:

سنه قوربان

آمان، آغا، سنه قوربان،
منی سالما نظردن سن! ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - گرایلی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

باهار فصلی

گئنه گلدی باهار فصلی،
بولبول گلدی داده، داده. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - گرایلی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مست اولدوم!

ایشیم، پئشم اود یاندیرماق،
غریب آتش پرست اولدوم! ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - گرایلی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ایزد منان

آباد اولسون گؤروم، یارب،
کنج مئیخانه، مئیخانه! ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - گرایلی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گتیر ساقی

سنه قوربان، گتیر ساقی،
بیرجه پیاله، پیاله. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - گرایلی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

کشتی، کشتی

نه خوشلاییب خانیم بیلمم،
خراب کوردشدی، کوردشدی، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - گرایلی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

عاشیقلرین اداسیندان

گئنه فلک لر اونوشدو
قوربان- قوربان سداسیندان. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - گرایلی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ماشاالله

ماشاالله، قادیر آللاه
گؤر نئجه دیلبر یارادیب! ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - گرایلی | دیدگاه‌تان را بنویسید: