بایگانی دسته: سیّد ابوالقاسم نباتی – فارسجا

سید ابوالقاسم نباتی

سید ابوالقاسم نباتی 19 –جی عصرین
آذربایجان ادبیاتی نین گؤرکم لی سیمالارینداندیر. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - تجنیس, سیّد ابوالقاسم نباتی - تک بیتی, سیّد ابوالقاسم نباتی - رباعی, سیّد ابوالقاسم نباتی - غزللر, سیّد ابوالقاسم نباتی - فارسجا, سیّد ابوالقاسم نباتی - قصیده, سیّد ابوالقاسم نباتی - قوشما, سیّد ابوالقاسم نباتی - مثنوی, سیّد ابوالقاسم نباتی - مخمس, سیّد ابوالقاسم نباتی - مستزاد, سیّد ابوالقاسم نباتی - ملمع, سیّد ابوالقاسم نباتی - چارپا, سیّد ابوالقاسم نباتی - گرایلی, سیّد ابوالقاسم نباتی -بحر طویل | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شوخو شنگ، شنگم

زشراب شؤوق مستم،
هله شوخو شنگ، شنگم. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - فارسجا | دیدگاه‌تان را بنویسید:

لنگ، لنگم.

پرو بال بسته دارم،
هله لنگ، لنگ، لنگم. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد ابوالقاسم نباتی - فارسجا | دیدگاه‌تان را بنویسید: