بایگانی دسته: سیّد عمادالدین نسیمی – رباعی لر

کؤنلومی

نون و سین و میمه وئردیم کؤنلومی،
احسنی – تقویمه وئردیم کؤنلومی، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد عمادالدین نسیمی - رباعی لر | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ابدال ایمیش

مصطفی مدلول و آدم دال ایمیش،
دال و مدلول مصطفی دان حال ایمیش، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد عمادالدین نسیمی - رباعی لر | دیدگاه‌تان را بنویسید:

سؤزلرین

سربسر قرآن دیر ای جان سؤزلرین،
تأویل و برهان دیر سؤزلرین، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد عمادالدین نسیمی - رباعی لر | دیدگاه‌تان را بنویسید:

قند عشقیندن

ای جمالین کعبه، خطین حاجی لر،
هفت، هفت ائیلر طوافی ناجیلر. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد عمادالدین نسیمی - رباعی لر | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بیلمدی

کیم کی، اسراری – نسیمی بیلمدی،
عزتی – فضلی – نعیمی بیلمدی، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد عمادالدین نسیمی - رباعی لر | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بوندا حکمت واردیر

کیرپیین قاشینلا زولفوندور یئدی،
یئر یئدی و گؤی یئدی، سن ده یئدی. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد عمادالدین نسیمی - رباعی لر | دیدگاه‌تان را بنویسید:

چاره سی

کؤنلوم الدو عشقینین آوارسی،
غمزه نین گئتمز جگردن یاره سی. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد عمادالدین نسیمی - رباعی لر | دیدگاه‌تان را بنویسید:

من غلام

قانداسان، ای یوره گیمی یاریجی،
قاندا اولسون تانری سانا یاریجی، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد عمادالدین نسیمی - رباعی لر | دیدگاه‌تان را بنویسید:

حق دمی

کاف ایله نوندان یاراتدی عالمی،
اربعین گؤنده یوغورموش آدمی. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد عمادالدین نسیمی - رباعی لر | دیدگاه‌تان را بنویسید:

اوزو

قاف والقرآن اول ماهین اوزو،
گؤرمه سین یاووز گؤز اول شاهین اوزو، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در سیّد عمادالدین نسیمی - رباعی لر | دیدگاه‌تان را بنویسید: