بایگانی دسته: مولانا محمد فضولی ٠۳ -غزل

فضولی، دئمه یئتمک منزل مقصوده مشکل دور

318 کؤنول، یئتدی اجل، ذوق رخ دلدار یئتمزمی؟
آغاردی موی سر، سئودای زلف یار یئتمزمی؟ ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مولانا محمد فضولی ٠۳ -غزل | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ای فضولی، مئی و معشوق مزاقین ترک ائت

317 ای گؤز، اول نرگس خونخواره نگاه ائتمه دخی،
روزگاریم غم عشق ایله سیاه ائتمه دخی! ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مولانا محمد فضولی ٠۳ -غزل | دیدگاه‌تان را بنویسید:

غم هجومینده منی اشک ایله پنهان ائتدی

316 دون کؤنول دلبره شرح غم پنهان ائتدی،
جمع ایکن، کؤنلونی بیر پاره پریشان ائتدی. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مولانا محمد فضولی ٠۳ -غزل | دیدگاه‌تان را بنویسید:

من ایسترم بلانی، چو ایستر بلا منی!

315 یا رب، بلای عشق ایله قیل آشنا منی!
بیر دم بلای عشقدن ائتمه جدا منی! ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مولانا محمد فضولی ٠۳ -غزل | دیدگاه‌تان را بنویسید:

درد و بلامی راه محبتده قیلما کم

314 یا رب، کمال بارگه کبریا حقی!
یعنی فروغ نور رخ مصطفی حقی! ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مولانا محمد فضولی ٠۳ -غزل | دیدگاه‌تان را بنویسید:

سن سلامت کسوتین زیور قیل، ای اهل صلاح

313 ای ساچین فکری قامو سئودالرین سرمایه سی!
اولماسین باشیمدن اکسیک سروقددین سایه سی. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مولانا محمد فضولی ٠۳ -غزل | دیدگاه‌تان را بنویسید:

عفو ائده خدمتده هر تقصیرمیز پیر مغان

312 گؤز قاراسی اشک گلگونیمده خالین صدقه سی،
اشک گلگونیم گل رخسار آلین صدقه سی. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مولانا محمد فضولی ٠۳ -غزل | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ای فضولی، جان وئرن جانانا نقصان ائتمه دی

311 آچمادی کؤنلوم فلک، تا باغریمی قان ائتمه دی،
قیلمادی خرم منی، تا زار و گریان ائتمه دی. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مولانا محمد فضولی ٠۳ -غزل | دیدگاه‌تان را بنویسید:

سرّ عشقین ائتمه دی آنجاق فضولی آشکار

310 آه کیم، بیر دم فلک رأیمجه دوران ائتمدی،
وصل درمانیله دفع درد هجران ائتمه دی. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مولانا محمد فضولی ٠۳ -غزل | دیدگاه‌تان را بنویسید:

شکر ائت، فضولی، قیلما فغان، یار قیلسا جور

309 ای، هر تکلمیم خط سبزین حکایتی!
ویردیم همیشه مصحف رخسارین آیتی! ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مولانا محمد فضولی ٠۳ -غزل | دیدگاه‌تان را بنویسید: