بایگانی دسته: عیسی ضیائی اردبيلى

چیخیبدی چونكی

قویوب دور باشه اوسروی سهی كلاه ایری
قاش ایری زولفی سیه ایری و نیگاه ایری ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در عیسی ضیائی اردبيلى | دیدگاه‌تان را بنویسید:

عیسی ضیائی اردبیلی

اردبیلده آنادان اولوب ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در عیسی ضیائی اردبيلى | دیدگاه‌تان را بنویسید: