بایگانی دسته: مولانا محمد فضولی ۱۳ -مستزاد

هانسی چمنین قوخوسودور گلدی دماغ

ای سرو سهی، سن گله لی سئیرایله باغه،
باش چکمه دی ار- ار، ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مولانا محمد فضولی ۱۳ -مستزاد | دیدگاه‌تان را بنویسید: