سامانلاسین

گلـدی بـایـرامـی امیـر ایشلـری سـامــانــلاسیــن
فرصـت ایكـن هـر كیشـی ئـوز ایشینـی آنـلاسیـن
تـرك اولا بـونــدان بئلــه مهــر و محبــت گــرك
سـاخـلایـالیـم دهـریـده جـانـی سـلامـت گـرك
ائیلیــه لیــم جملــه میــز تــرك تجــارت گــرك
جهلـه طـرف گئـدمگـه ائلییــه ك عــادت گــرك
گلـدی بـایـرامـی امیـر ایشلـری سـامــانــلاسیــن
فرصـت ایكـن هـر كیشـی ئـوز ایشینـی آنـلاسیـن

جملـه وئـریـب ال الــه غیــرییــه امــداد ائــده ك
سعـی قلیـب روز و شـب دهـریـده بیـر آد ائـده ك
مكتب و شورب و قمار جهد ائدیب ایجاد ائده ك
بلكـه غـم و غصـه دن گـونلـومـوزی شـاد ائـده ك
گلـدی بـایـرامـی امیـر ایشلـری سـامــانــلاسیــن
فرصـت ایكـن هـر كیشـی ئـوز ایشینـی آنـلاسیـن

محـو اولا تئــزلیكلــه بــو حــال پــریشــانیمیــز
همـت ائـده ك قــالمــایــا ذرّه جــه نقصــانیمیــز
ذلـت ایلـه چخمــایــا حســرت ایلــه جــانیمیــز
قـویمـایـوز الـدن گئـده شـوكـت ایلــه شــأنیمیــز
گلـدی بـایـرامـی امیـر ایشلـری سـامــانــلاسیــن
فرصـت ایكـن هـر كیشـی ئـوز ایشینـی آنـلاسیـن

دمـدر آچـا اویقـودان چشمینـی خــورد و كبــار
اولمــا لییــق جملــه میــز ملتـــه خـــدمتگـــذار
دلبـر اوچـون ائیلـه یـك عشـق ایلـه جـانـلار نثـار
مسجــد و منبــرلــری ائیلییــه لیــم تـــار و مـــار
گلـدی بـایـرامـی امیـر ایشلـری سـامــانــلاسیــن
فرصـت ایكـن هـر كیشـی ئـوز ایشینـی آنـلاسیـن

كئیـف ایلـه بیگــانــه لــر جملــه اولــوب بختــور
سعی ائده ریك حیـف بیـز هـر ایشـه شـام وسحـر
ائیلمـــه ز اصـــلا بیـــزه نـــالـــهٔ مظلـــوم اثــــر
ایستمـه ریـك غیــریــدن عبــرت آلاق مختصــر
گلـدی بـایـرامـی امیـر ایشلـری سـامــانــلاسیــن
فرصـت ایكـن هـر كیشـی ئـوز ایشینـی آنـلاسیـن


این نوشته در علی آقا واحد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *